RETRO RÁDIÓ – NAP ELŐADÓJA JÁTÉK

Hivatalos játékszabály

 

I. RETRO RÁDIÓ adásában zajló játék:
 1. Játék megnevezése: „RETRO RÁDIÓ –NAP ELŐADÓJA játék” (továbbiakban játék).
 
 1. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2018. január 1-7. között) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2018. január 8- február 2. között) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Retro Rádió.
 
 1. Játék időtartama: 2018. január 8- február 2. között minden hétköznap reggel 8 és este 8 óra között naponta több alkalommal.
 
 1. Játék leírása: játék időtartama alatt a „Nap Előadója” a Retro Reggel c. műsorban kerül kihirdetés, a játék időtartam alatt minden hétköznap 06:00-10:00 között több alkalommal. Ezt követően a játék időtartama alatt minden hétköznap 10:00 és 20:00 között amikor a rádióban teljes hosszában lesugárzásra kerül a reggel kihirdetett Nap Előadója bármelyik dala, a hallgatók akkor telefonálhatnak a Retro Rádió központi - nem emelt díjas - telefonszámára (+36-20-4-995-995).  Az telefonálók közül a kilencedik telefonáló kerül adásba. A hallgatók a Nap Előadójának bármelyik dalának felismerésével, továbbá a felismert dal születésének évtizedének, illetve pontos évének elmondása után nyernek. 
 
 1. Játék nyereménye: 
-        nettó 9.950 Ft, azaz kilencezerkilencszázötven forint, annak a hallgatónak, aki felismeri a nap előadójának dalát, és kilencedikként a rádió adásába kerül
-        nettó 19.950 Ft, azaz tizenkilencezerkilencszáz forint, annak a hallgatónak, aki a fentieken túl megmondja, hogy a nap előadójának dala, melyik évtizedben született
-        nettó 29.950 Ft, azaz huszonkilencezernyolcszázötven forint annak a hallgatónak a fentieken túl megmondja, hogy a nap előadójának dala, pontosan melyik évben született
 
 1. A nyeremények átadása:
-        A nyeremény átutalással kerül kifizetésre a szerencsés nyertes által megadott bankszámla számra, amennyiben a nyertes nem rendelkezik bankszámlaszámmal készpénzben, a RadioFactory Kft. székhelyén, vagy belföldi postautalvány útján kerül kifizetésre.  
 
 1. A nyeremény összeg kifizetéséhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:
Minden esetben a nyertesnek személyesen kell megjelennie a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó - dokumentumokat kell magával hoznia:
-    érvényes személyi igazolvány
-    lakcímkártya
-    adókártya
 
RadioFactory Kft. képviselője a fent jelölt személyazonosító okmányok alapján, a nyertessel az igazolványaihoz kapcsolódó és egyéb átvételi dokumentumokat kitölti. 
 
 
 1. A nyeremény átadás időszaka:
-        A nyeremény összegek kifizetésének időszaka, a játék végét követően (2018. február 2.) a 8. munkanapon kezdődnek meg. A nyeremények kifizetésének határideje 2018. március 29.
 
II. Általános rendelkezések:
 1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
 
 1. A Retro Rádió játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 
 1. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) vagy a www.retroradio.hu weboldalon.
 
 1. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 
 1. A játékban nem vehetnek részt a RadioFactory Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 
 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 
 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 
 1. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 
 1. A játékban a nyereményt a RadioFactory Kft. biztosítja.
 
 1. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a RadioFactory Kft. felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy RadioFactory Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 
 1. A RadioFactory Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RadioFactory Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 
 1. A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 
 1. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 
 1. A RadioFactory Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 
 1. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft-nél.
 
 1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak. 
 
 
A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-307847), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. „Retro Rádió –Nap Előadója játék” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a RadioFactory Kft „Retro Rádió –Nap Előadója játék” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.